W 100% spójna seria dla klas 1-8 gwarantująca kontynuację i w 100% zgodna z nową podstawą programową

MEN: numer dopuszczenia 830/1/2017

MEN: numer dopuszczenia 837/1/2017

MEN: numer dopuszczenia 837/4/2017

Seria Explorer

Gwarantuje kontynuację, dzięki spójnemu sylabusowi i łagodnym przejściom między poziomami

Zapewnia osiągnięcie wymaganych poziomów językowych

Wspomaga rozwój umiejętności komunikacji i reagowania językowego

Wspiera nauczyciela w wyrównywaniu poziomów, dzięki Starterom oraz Bankom Pomysłów

Dzięki National Geographic uczy tolerancji wobec innych kultur i zapewnia naturalny kontekst języka

Spójność i kontynuacja gwarancją osiągnięcia wymaganych poziomów językowych

Kontynuacja w serii Explorer:


 • spiralny sylabus – stopniowo wprowadzany materiał leksykalno-gramatyczny oraz regularne powtórki w podręczniku i zeszycie ćwiczeń
 • harmonijny rozwój sprawności językowych
 • „mosty gramatyczne” w klasie III, gwarantujące łagodne przejście pomiędzy etapami edukacyjnymi
 • rozdziały Starter w Junior Explorer w klasie IV oraz w Teen Explorer w klasie VII, gwarantujące szybką powtórkę materiału z poprzedniego etapu edukacyjnego bez konieczności ponownego poznawania „od zera” wcześniej przerobionego materiału
 • stałe elementy we wszystkich częściach serii: lekcje Opener, projekty i lekcje z filmami National Geographic
 • autentyczne materiały National Geograhic, użyte na każdym poziomie serii
 • specjalne lekcje opowiadające o Polsce

Komunikacja i reagowanie w serii Explorer to


 • autentyczny język i dialogi
 • nacisk na umiejętności słuchania i mówienia
 • skupienie na uczniu

Zróżnicowane poziomy i potrzeby edukacyjne


Gwarantujemy wsparcie dla nauczycieli dzięki gotowym materiałom:
 • dla fast finishers
 • dla uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi (np. dysleksją)
 • dostosowanym do różnych stylów uczenia się
 • skorelowanym z podręcznikiem

Autentycznie materiały National Geographic


 • filmy i zdjęcia
 • lekcje video w każdym rozdziale
 • lekcje kulturowe

Zróżnicowane poziomy i potrzeby edukacyjne


Projekty
 • na każdym etapie edukacyjnym
 • lekcja projektowa w każdym rozdziale
 • gotowe pomysły na pracę zespołową

Integracja z innymi podstawami


 • korelacja edukacji, zwłaszcza w klasie I w zakresie czytania i pisania
 • odwołania do edukacji innych przedmiotów

Wsparcie nauczyciela w diagnozie uczniów


 • darmowa diagnoza online
 • gotowe testy o różnych poziomach
 • komunikacja z rodzicami

Zobacz