Wydawnictwo Nowa Era

W czym możemy pomóc?ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. Z 2015 R., POZ. 2135) INFORMUJEMY, ŻE ADMINISTRATOREM DOBROWOLNIE PODANYCH DANYCH OSOBOWYCH JEST NOWA ERA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (02-305) PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 146D.DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ZGŁOSZENIE/ZAPYTANIE ZŁOŻONE ZA POMOCĄ FORMULARZA KONTAKTOWEGO LUB W CELACH ZWIĄZANYCH Z PRZYSŁUGUJĄCYMI UPRAWNIENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.DANE OSOBOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE WYŁĄCZNIE PODMIOTOM UPOWAŻNIONYM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA. POSIADA PANI/PAN PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA.